Skip to main content

Spreker

Spreker/voorganger bij uitvaarten : Ans Steunenberg

Spreker of voorganger zijn bij een uitvaartplechtigheid betekent voor mij het samenstellen van een dienst waarin het leven en de levensovertuiging van de overledene tot zijn recht komt.

Als er in de familie of vriendenkring iemand is overleden is er de wens om diegene waar van gehouden werd op een waardige en mooie manier te herdenken. Samen met familie en vrienden vorm en inhoud geven aan een afscheid dat dichtbij alle betrokkenen blijft, is elke keer weer een taak die mij raakt en waar ik mij ten volle voor inzet.

Ieder mens heeft een levensverhaal, ieder mens is verbonden met anderen. Iedereen heeft een traditie en een levensbeschouwing. Dat kan een verbinding zijn met het verhaal van God en de mensen zoals we dat uit de Bijbel kennen. Dat kan ook zijn dat die verbinding er niet is of weg is en er andere spirituele vormen voor terug zijn gekomen. 

Ik sta open voor alle levensverhalen en voor alle levensbeschouwingen. Ik respecteer de verhalen en de wensen die mij toevertrouwd worden. Tijdens mijn opleiding heb ik verschillende religies, visies en tradities bestudeerd. Zelf ben ik verbonden aan de PKN Hervormde Gemeente in Holten.

Voor mij zijn de uitgangspunten bij het samenstellen van een uitvaartplechtigheid:

Het leven van de overleden dierbare tot zijn recht laten komen en het levensverhaal verbinden met zijn/haar tradities, levensbeschouwing en eventuele geloofsovertuiging. Het levensverhaal te verbinden met de familie en vrienden die achterblijven. Een hulpmiddel hierbij kan een ritueel zijn met kaarsen en/ of bloemen bijvoorbeeld. Ook een voorwerp wat belangrijk was voor de overledene kan een plaats krijgen in de plechtigheid.

Graag geef ik woorden aan wat benoemd moet en mag worden maar onzegbaar lijkt voor de naasten. Luisteren is dan het belangrijkste werkwoord voor mij. Overleggen en samenwerken horen daar zeker bij.

Daarna schrijf ik de teksten die ik uit mag spreken. Vaak is er een eigen inbreng van familie en vrienden. Samen kunnen we zoeken naar bestaande teksten in de vorm van gedichten of gezongen liederen om zo de uitvaartplechtigheid een waardevolle inhoud te geven.

Het contact loopt via Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding  0548 – 367744 en www.Uitvaartbegeleidingholten.nl

ans sprekerFoto: Hijn Bondrager