Skip to main content

Over Ans

Voor dat ik spreker of voorganger bij een uitvaartplechtigheid en schrijver van een levensverhaal of biografie ben geworden deed ik heel wat anders.

Ruim dertig jaar heb ik samen met mijn man, Johan Steunenberg gewerkt in onze winkel Steunenberg Schoenen aan de Larenseweg in Holten. In 2012 hebben wij de winkel verkocht in verband met de gezondheid van Johan. Door dit werk heb ik kennisgemaakt met heel veel mensen uit Holten en de regio en met de vele vakantiegasten die Holten altijd bezochten.

Bovendien heb ik naast het werk in de winkel veel verenigingswerk gedaan, onder andere in de kerk. Zodoende heb ik veel mensenkennis opgedaan. Ik ben in Holten geboren en opgegroeid en daar altijd blijven wonen.

Toen we in 2012 zijn gestopt met de winkel, ben ik gaan zoeken naar een nieuwe uitdaging en invulling voor de vrije tijd die daardoor was ontstaan. In september 2013 ben ik aan Hogeschool Windesheim begonnen met een opleiding voor Pastoraal Werker. Na vier jaar studeren, met veel boeken, werkstukken en intensieve stages heb ik die studie met succes afgerond.

Door de ervaringen opgedaan tijdens het werken bij Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding en door het volgen van de opleiding Pastoraal Werk, ontdekte ik dat mijn hart ligt bij het in gesprek gaan met mensen, bij het begeleiden van mensen en het spreken of voorgaan in een uitvaartplechtigheid. Het verzorgen van de plechtigheid bij een crematie of begrafenis wil ik graag voor u verzorgen. 

Via Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding kunt u mij hiervoor vragen.

Door dit werk heb ik ontdekt dat ik veel voldoening ervaar in het uitschrijven van de levensverhalen die mij toevertrouwd worden. Schrijven en het maken van gedichten waren altijd al een hobby van mij. 

Na een overlijden wordt het verhaal van het leven verteld door de partner, eventueel aangevuld door kinderen en kleinkinderen en vrienden. Hoe mooi kan het zijn om al eerder het verhaal van uw leven vast te leggen. Dit wil ik graag voor u doen.

ans